Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Trung tâm Chăm sóc khách hàng của MADACA có nhiệm vụ xử lý tất cả những các khiếu nại, thắc mắc và các phản hồi về dịch vụ hậu mãi và chất lượng sản phẩm của công ty. Tất cả những phản hồi này sẽ được ghi nhận và cập nhật bằng phần mềm Quản lý hiện đại để theo dõi và phát triển dịch vụ dành cho khách hàng.

Trung tâm chăm sóc khách hàng qua Hotline của MADACA: 0978 472 346. Để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, trung tâm chăm sóc khách hàng cùng với bộ phận hậu mãi làm việc suốt tuần từ Thứ hai đến thứ sáu vào khung giờ 08h00 – 17h00.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?